Tuesday, 17 September , 2019
امروز : سه شنبه, ۲۶ شهریور , ۱۳۹۸ - 18 محرم 1441

از آنتن های ماهوارۀ بشارتی تا آمار حجاب رحمانی فضلی

آنت م وزیر کشور از جنبۀ شرعی سخن نگفته و از حداقلی گفته که ۹۰ درصد رعایت می کنند. منتها حداقل دهۀ ۶۰ یک موضوع بود و حداقل دهۀ ۹۰ موضوعی دیگر  عصر ایران؛ مهرداد خدیر- «‌بررسی تمامی دستگاه‌ها نشان می‌دهد که کمتر از 10 درصد بانوان بد‌حجاب هستند». این سخنِ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر […]

۲۶ شهریور ۱۳۹۸

.