پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

iran

تحریمهای ۱۳آبان چقدرش واقعی است،چقدرش خیالی

تحریمهای 13آبان چقدرش واقعی است،چقدرش خیالی عامل تحریمهای جدید ایران، ترامپ است. او با راه یافتن به کاخ سفید، برجام را به زیان کشورش تعبیر کرد و خواهان خروج از آن شد.به همه آنچه دولت پیش از خودش متعهد شده بود،پشت پا زد و همراه با ایجاد فضای تبلیغاتی علیه برجام و تقسیم کار بین خودش و نتانیاهو،علیه آن سخن گفت.
برجام قرار نبود برای اقتصاد ایران معجزه آفرینی کند. با این حال فرصتی بود…