پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

cft

کدخدایی: ترجمه CFT ایراد داشت

اکنون باید سوال شود چگونه این مصوبات تصویب شدند؟ آیا ایرادات شورا سیاسی است یا...؟
سخنگوی شورای نگهبان گفت که ترجمه‌ی CFT هم همچون پالرمو محل ایراد بوده است. عباسعلی کدخدایی در صفحه شخص‌اش در توئیتر نوشت:‌ هنگام بررسی کنوانسیون پالرمو، شورای نگهبان با ایراداتی نیز در ترجمه آن مواجه گشت و مجلس آنها را اصلاح کرد. در CFT نیز واژه‌ی لیست