پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

موبایل بانک

اقدام گازانبری شاپرک علیه پرداخت موبایلی

این اقدام تهدیدآمیز شاپرک نه تنها این بار توسعه شبکه های زیرساختی تلفن همراه کشور را نشانه رفته است بلکه سقوط آزادارزش شرکت های پرداخت الکترونیکی در بورس را رقم خواهد زد. شاپرک با الزام شرکت های پرداخت الکترونیکی به قطع همکاری با…
ادامه مطلب ...