پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

ممنوعیت

فرانسه تبلیغ کلاس های خصوصی و کتب کمک آموزشی را ممنوع کرد

تظاهرکنندگان با دست نوشته هایی که روی آن نوشته شده بود "آموزش کالای فروشی نیست"، نسبت به تبلیغ کلاس های آموزشی در خارج از چارچوب مدرسه و کتاب های کمک آموزشی اعتراض کردند.  وزارت آموزش فرانسه اعلام کرد،از این پس تبلیغ کلاس های خصوصی یا تشویق به خرید کتاب های آموزشی خصوصی خارج از استانداردها و برنامه های تعیین شده مدرسه، غیر قانونی و ممنوع…