پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

ملاقات

ازسوی وزیر ارتباطات مطرح شد_دیدار با «پاول دوروف» در قلب پایتخت

با اینکه چند ماهی از فیلتر تلگرام سپری شده ولی هنوز هم خبرها حول و حوش این موضوع همچنان داغ است و در تازه‌ترین اظهارنظرها سخن از مذاکرات پنهانی وزیر ارتباطات با بنیانگذار تلگرام به میان آمد و حتی برخی نمایندگان تصمیم به بررسی موضوع در مجلس گرفتند.وزیر ارتباطات نسبتب ه این موضوع واکنش هایی داشت و در تازه‌ترین اظهار نظر، در یک برنامه…