پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

معترضان

این روزها حوالی ساعت ۱۷

اختصاصی رسا نشر- مهدی سوری: آفتاب رو به غروب بود و ساعت حوالی ۱۷ عصر. تاکسی به سمت میدان آزادی در حرکت بود و راننده تاکسی به مانند روزهای دیگر همراه با مسافر کنار دستی اش تحیلی سیاسی می کرد و از حال و هوای این روزها می گفت. در عقب خودرو اما مردی میان سال با اضطراب و بی قراری مدام شماره ای را با تلفنش می گرفت و موفق به برقراری تماس نمی شد. تا اینکه…