پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

مشهد

تکذیب عرضه گوشت سگ در مشهد

بنا به این گزارش، بر اساس اظهار نظر واحد PCR آزمایشگاه مذکور گوشت کشف شده، گوشت «گوسفند و بز» بوده و احتمالا علت متواری شدن متصدی واحد یاد شده نیز عرضه گوشت‌های فوق خارج از چرخه نظارت دامپزشکی بوده است. عرضه گوشت سگ توسط یک قصابی در مشهد تکذیب شد. ‌به گزارش ایسنا-‌‌ روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی با اشاره به انتشار…

گوشت سگ در قصابی مشهد

کمی بعد هم پدر متهم مجبور شــد کرکره را بالا ببرد که پس از ورود کارشناســان به محل چهار لاشــه گوشت کشف شد. بررسی…