پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

مسدود سازی

تلگرام؛ مردم ایران و جریان ضد انقلاب

گویا می خواهند تلگرام را فیلتر کنند تا جریان های ضدنظام نتوانند پیام های مخرب خود را به مردم برسانند. سؤال این است که مگر قبل از وجود تلگرام، ضد انقلاب حرفش را به گوش مردم ایران نمی رساند؟! ۴۵ میلیون ایرانی در تلگرام هستند که بخش عمده آنها، همین مردمی هستند که انقلاب کرده اند، در دفاع مقدس حضور داشته اند، در تحریم ها پای نظام مانده اند، در…