پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

مرگ دانشمند

کوتاه و خواندنی درباره “استیون هاوکینگ”: مردی که با گالیله به دنیا آمد و در روز عدد “پی” در گذشت! (+تصاویر)

پاپ ژان پل دوم همواره پشتیبان دیدگاه های استیون هاوکینگ نبود؛ به اعتقاد پاپ، نباید هیچ بحثی درباره این که چه کسی جهان را خلق کرده وجود داشته باشد، زیرا خدا همه چیز را آفریده است اما هاوکینگ معتقد بود که علم می تواند آفرینش عالم را تشریح کند. عصرایران - "بزرگ ترین دشمن دانش، نادانی نیست بلکه گرفتاری در توهم دانایی است"؛  این جمله ای…