پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

مرورگر

گوگل چگونه اطلاعات شما را به پول تبدیل می کند

گوگل با Calendar از قرارهای شما خبر دارد. تصور کنید در زمان رفتن به یک عروسی که در تقویم تنظیم کرده اید یا یک قرار تولد اطلاعاتی که گوگل می تواند از شما به دست آورد تا چه میزان در تبلیغات هدفمند مفید هستند. پایگاه خبری رسا نشر - گوگل با سرویس هایش اطلاعات زیادی از کاربرانش در اختیار دارد اما این داده ها از کجا حاصل می شوند؟ گوگل اولین بار…