پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

مرجعیت شیعه

استعفای عضو جامعه مدرسین حوزه علیمه قم در اعتراض به نامه آیت الله یزدی

تفسیر من از استقلال حوزه و جایگاه رفیع مرجعیت با دیدگاه جنابعالی و همفکران شما در جامعه محترم مدرسین هیچگونه هماهنگی ندارد. عصر ایران - پس لرزه های نامه آیت الله یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به آیت الله العظمی شبیری زنجانی ادامه دارد. در واکنش به این نامه که بسیاری آن را موهن و موجب هتک حرمت مرجعیت شیعه دانسته اند،…