پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

مربی_قرآن

مدیر شبکه کودک تلویزیون تحلیل کرد: دلیل برخورد متفاوت با ۲ پرونده سعید طوسی و مدرسه معین چیست؟

در پرونده طوسی، شکایت از اقدامات خلاف شأن یک قاری قرآن چه به شکل گفتاری و چه رفتاری بوده (اتهام تجاوز ساخته و پرداخته رسانه‌های بیگانه است و چنین شکایتی از ابتدا و اساسا نبوده) اما در پرونده #دبیرستان_معین ، شکایت درخصوص تجاوز، تشویق به رابطه غیراخلاقی بین نوجوانان، شرب خمر و ... وجود دارد. محمد سرشار، مدیر شبکه کودک و نوجوان سیما با انتشار…