پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

مخالفان

رهبر مخالفان دولت روسیه بازداشت شد

آلکسی ناوالنی رهبرمخالفان دولت روسیه وجمعی از هوادارانش که امروز شنبه درشهرهای مختلف روسیه دست به تظاهرات زده بودند، توسط نیروهای پلیس دستگیر شدند. به گزارش ایرنا، پلیس که پیشتربرگزاری تجمع بدون مجوز را غیرقانونی خوانده بود درچندین…
ادامه مطلب ...