پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

مخابرات

شرکت مخابرات در پی اعتراض مردم: قبض های جدید تلفن را نپردازید

قبض های تلفن ثابت #مشترکان #مخابرات استان #تهران در این دوره با #افزایش #قیمت همراه بود؛ به گونه ای که #نارضایتی مشترکان را به همراه داشت. افزایش قیمت ها در آخرین قبض های صادر شده مخابرات منطقه تهران نارضایتی و اعتراض شهروندان را به دنبال داشت؛ مخابرات نیز امروز #پیامکی به مشترکان فرستاد که از پرداخت قبض این دوره خودداری کنند. به…