پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

مارک زاکر برگ

عذرخواهی مدیر فیسبوک در کنگره آمریکا

زاکربرگ: ما دریافتیم که مرتبط کردن مردم با یکدیگر کافی نیست و باید اطمینان یابیم که ارتباط مثبت است. کافی نیست که به مردم مکانی برای رساندن صدایشان بدهیم بلکه باید مطمئن شویم که از این جایگاه برای آسیب رساندن به دیگران استفاده نشود "مارک زاکربرگ" مدیر شبکه فیسبوک دیروز با حضور خود در کمیته مشترک سنای آمریکا به سوالات سناتورها درباره…