پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

دولت

هشتگ باز #شغل ایجاد کردن

#شغل شاید شما هم شنیده اید که درآخرین #آمار اعلام شده در کشور حدود سه و نیم میلیون #بیکار مطلق داریم . بماند که به این آمارها نمیشود زیاد دلخوش کرد. چراکه در واقعیت خیلی بیشتر از این ها بیکار داریم.
نتیجه تصویری برای آمار بیکاری
نمی دانم قبل از گرانی #دلار بود یا بعدش که گفته شده بود برای ایجاد هر شغل ۱۰۰ میلیون تومان باید از بیت المال هزینه کنیم. در این رابطه هم باید…