پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

ده_نمکی

هشتگ باز | چشم آقای #ده_نمکی، از این به بعد ارنج تیمم شما بچین…

#ده_نمکی #فوتبال_سیاسی #یمن #تیم_ملی #چرابردین؟ چشم. دفعه ی دیگه میایم از شما نقشه و ارنج تیم ملی رو می گیریم. و ازتون بابت تعداد گل هایی که باید زده بشه اجازه می گیریم.واقعاً چرا برخی از مسعود های سینما اینگونه اند؟ این از #مسعود_ده_نمکی و آنطرف داستان هم که #مسعود_فراصتی و ماجراهایش ... انگار فوتبال جلسه احزاب سیاسی است. انگار که فوتبال…