پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

اعرتضات

عباس عبدی: جناح رقیب مردم را ناامید نکند/ انفعال مسئولان خطرناک است

گروه های مخالف دولت باید توجه داشته باشند که پمپاژ کردن بی اعتمادی به دولت، فقط به دولت منحصر نمی شود و به سایر بخش ها و ارکان نیز تسری می یابد
عباس عبدی با بیان اینکه بیشترین دلیل وقایع اخیر، یاس و ناامیدی است که بخش عمده آن از طرف رسانه های جناح رقیب با هدف انتقاد و تخریب دولت مطرح شد، گفت: جناح رقیب تصور می کرد که با ناامید کردن مردم