پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

اعدام های 67

پاسخی که سید احمد خمینی درباره اعدام‌های ۶۷ به آیت الله منتظری داد

در حالی که همان قاضی شرع مورد اعتماد شما پیش من آمد و صریحاً گفت آقای منتظری به من دروغ نسبت داده است من این گونه نگفتم. یکی از شخصیت هایی که در نوار صوتی تازه منتشر شده از مرحوم آیت الله منتظری مورد اشارات و اتهاماتی قزار گرفته،…
ادامه مطلب ...