پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

استاداری اصفهان

عزل فرماندار ؛ یک کار خوب در یک زمان مناسب

عزل فرماندار گلپایگان باید درسی برای همه مسؤولان باشد که نه فقط با خبرنگاران که باید با همه مردم به عنوان اربابان خود، با کرنش و احترام رفتار کنند و تصور نکنند که کرسی ریاست شان، هم شمشیری برای تاختن است و هم سپری برای در مصون ماندن از مجازات.
Bildergebnis für ‫عزل فرماندارگلپایگان‬‎
فیلم برخورد زشت و تهدیدآمیز فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار سوژه جدید فضای مجازی شده است. در