پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

اخبار

تشکر و قدر دانی و یک نکته مهم !

پایگاه خبری رسا نشر-در طول مدت دو ماه از آغاز فعالیت های رسمی پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر دوستان زیادی با ما در ارتباط بوده و مطالب خود را برای ما ارسال کرده اند که از همین جا از این دوستان تشکر و قدر دانی می نمایم. همچنین نظرات بسیار زیادی در قالب پیشنهادات و انتقادات دریافت شده است که به همه آنها پاسخ داده شده و امیدوارم که با تداوم این نظرات،…