پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

احساس تشنگی

این علائم به شما نشان میدهد که به قدر کافی آب نمی نوشید

09 10 office  - این علائم به شما نشان میدهد که به قدر کافی آب نمی نوشیدچه چیزی بهتر از یک لیوان بزرگ پر از آب خنک؟ بعید است کسی وجود داشته باشد که بتواند آن را رد کند. یک لیوان آب بهتر از یک فنجان قهوه یا یک قوطی نوشابه است. با این وجود، بسیاری از ما روزانه به قدر کافی آب نمی نوشیم. با محروم کردن خودمان از طبیعی ترین منبع دنیا، به طور مداوم به بدن مان آسیب می زنیم. اگر هر یک از نشانه های زیر را در خودتان می