پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

ابطحی

واکنش ابطحی به اظهارات خبرنگار در برنامه دورهمی: کل حرف‌هایی که در مورد مصاحبه در زندان گفت، دروغ بود

از بس دروغ شنیدیم شاخ درنیاوردم ولی کل حرفهایی که در مورد آن مصاحبه در زندان گفت، دروغ بود.
امروز کلی پیام داشتم که در برنامه دیشب دورهمی اقای خبرنگاری که آمده بود توی زندان با ما مصاحبه کرده بود گفته ما از توی زندان از ایشان یا صدا وسیما درخواست کرده بودیم قدم رنجه کنند و با ما مصاحبه کنند. محمدعلی ابطحی در واکنش به اظهارات ایمان مرآتی