پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

آی فیلم

فیلم‌هایی با موضوع ایران در بوتۀ نقد خسرو‌ معتضد در شبکۀ «آی فیلم»

شبکه تلویزیونی «آی فیلم» از امشب در برنامه ای فیلم‌هایی با موضوع ایران را از منظر واقعیت های تاریخی با کارشناسی خسرو معتضد بررسی می کند.عصر ایران با او گفت و گو کرده است...
شبکۀ تلویزیونی «آی فیلم» از امشب (دوازدهم آبان ۱۳۹۷) از ساعت ۱۰ و نیم شب برنامه‌ای با موضوع نقد و پاسخ گویی به شبهات فیلم‌هایی یا موضوع ایران و غالبا مشهور به ضد