پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

آشنا

روزنامۀ جوان: مرتضوی را کسی می‌تواند فراری دهد که کنترل فرودگاه‌ها را در اختیار دارد

اگر کسی قرار است ایشان را فراری دهد باید دولت متبوع آشنا که فرودگاه‌ها را در اختیار دارند کنترل کنند . روزنامه جوان نوشت: جناب آشنا، مشاور رئیس‌جمهور در توئیتی نوشته: «مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود، نه فرار کند و نه فراری داده شود. او حامل رازهای سربه‌مهر فراوانی است. بدون او تاریخ قضایی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد…