پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

آزمون

توییت‌های ضرغامی؛ خبر‌رسانی یا تخفیف دولت و مجلس؟

کسی نمی‌گوید استعداد مستعدترها نشکوفد. بحث بر سر تجاری شدن آمورش و پرورش زیر نام‌های مختلف است. عزم وزیر را باید ستود چون نصمیم گرفته «وزیر» باشد نه «رییس وزارتخانه». عصر ایران؛ مهرداد خدیر- واکنش وزیر آموزش و پرورش در قبال توییت «عزت الله ضرغامی» دیگر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره‌ آزمون های ورود به مدارس سمپادی (سمپاد یعنی سازمان…