پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

آرایشگاه زنانه

آرایشگر بازمانده‌ای که در میان چادرهای زلزله‌زدگان آرایشگاه زنانه برپا کرد: پیرایش غم، آرایش زندگی

بخشی از کمک‌ها را خود ما باید داشته باشیم هر کسی هر حرفه‌ای که دارد و کاری را که بلد است با بقیه تقسیم کند. در طول روز حدود ۴ تا ۵ مشتری دارم. چادر «زهرا محمودی» با همه چادرهای زلزله‌زدگان سرپل ذهاب فرق دارد. روی چادر نارنجی‌رنگ خانم محمودی با یک بنر بزرگ نوشته شده: «آرایشگاه زنانه». آرایشگاه؟ آن هم درست وسط معرکه زلزله و…