پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

آبنبات

انتقادات فعالان مدنی به برخورد با کودکان کار در بروجرد

نایب رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان در واکنش به دستگیری و انتشار عکس کودکان کار در بروجرد می‌گوید: فاجعه است که کودک کاری که زاییده فقر است، در جایگاه مجرم قرار می‌گیرد و تحقیر می‌شود.
فهیمه حسن‌میری: سرهایشان را پایین انداختند و مقابل دوربین ایستادند که عکس مجرمانه‌شان ثبت شود. جرمشان چه بود؟ آبنبات‌فروشی، سر چهارراه! بعد عکسشان در