پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

آبادان

آخرین وضعیت ناآرامی ها در خرمشهر و آبادان

تجمعات اعتراضی در خرمشهر در شنبه شب که نسبت به وضعیت شوری و کمبود آب شرب در این شهر بود، به درگیری کشیده شد و در نهایت با شکسته شدن شیشه واحدهای تجاری و پرتاب سنگ و شلیک گاز اشک آور و تیراندازی هوایی خاتمه یافت.
پس از ناآرامی های شنبه شب در خرمشهر، این شهر شب گذشته (یکشنبه) چهره آرامتری داشت. به گزارش ایسنا، تجمعات اعتراضی در خرمشهر در