پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

آب

هشتگ باز| #خشکسالی و دروغ؟؟

#خشکسالی #قحطی #آب #درست_مصرف_کنیم پایگاه خبری رسا نشر- دقت کردین چند ساله پشت سر هم مسئولین کشور مدام اخطار می دهند که امسال تابستان سختی خواهیم داشت. چرا؟ چون #خشکسالی کشور را فرا گرفته است. کشور در شرایط #بحرانی است و از این دست هشدارهای نگران کننده. هشدار دادن برای دقت در مصرف منابع طبیعی و هدر ندادن آن بسیار کار نیکو و پسندیده ای است.…