پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور رده

فیلم و سینما

افزایش مخاطبان سینما در ۹ ماهه سال ۹۷ ۲۳ میلیون تماشاگر، ۱۴۲ میلیارد تومان بلیت سینما خریدند بررسی…